Privacy policy

 • Home
 • /
 • Privacy policy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki z siedzibą w Krakowie ul. Godlewskiego 14 30-198, NIP 6772276314.

 1. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a) w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych w związku z prowadzoną przez Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki działalnością gospodarczą

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 2 ust. 3 lit. b

 1. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez NAZWA PODMIOTU oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 1. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy.

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki,

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

– z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do usług Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki drogą elektroniczną lub/i telefoniczną,

– subskrypcji newslettera,

– uczestnictwa w konkursach,

– udziału w ankietach.

 1. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@itfighters.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Usługi i szkolenia IT Maciej Różycki z siedzibą w Krakowie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Co to są pliki cookies?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w Internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

Co zawierają i do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Z jakich plików cookie korzystamy?

W ramach serwisu itfighters.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies.

 • „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
 • „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:

 • Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Usuwanie plików cookies

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.